بایگانی دستهٔ نمونه سولات درسی

پروژه تجزیه تحلیل و مبانی مهندسی نرم افزار

پروژه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها:(مبانی مهندسی نرم افزار)

یک سیستم را مانند یک آموزشگاه در نظر می گیریم – فرض می کنیم که این سیستم بصورت سنتی می باشد و می خواهیم آن را مکانیزه کنیم. بنابراین ابتدا مشکلات آن را یافته و نیازهای آن را مشخص نمائید.

سپس برای شروع پروژه آن را امکان سنجی کنید و پس از آن سیستم را شروع نموده و نمودار متن آن را رسم کرده و پس از آن نمودار سازمان را رسم کرده و از روی آن نمودار گردش مستندات را تهیه کنید.

سپس نمودار گردش داده ها در سطح اول را رسم نمائید و پس از آن یکی از پردازه های نمودار سطح اول را با نمودار گردش داده ها در سطح دوم تشریح نمائید و یکی از پردازه های این نمودار را بعنوان پردازه جزئی در نظر گرفته و شبه دستور العملهای آن را بنویسید.

آموزشگاه زبان

(آموزشگاه زبان به عنوان نمونه برای پروژه در نظر گرفته شده است)

این آموزشگاه به دلیل بزرگی و حجم زیاد کار از پاسخ گویی مناسب به مراجعه کنندگان برخوردار نیست. در این سیستم حتی برای اطلاع از وضعیت بدهکاری و بستانکاری زبان آموزان چند ساعت وقت لازم است – همچنین دسترسی مناسبی نیز به سابقه تحصیلی زبان آموزان وجود ندارد و برای اطلاع از پایه تحصیلی زبان آنها ،باید از تمام زبان آموزان ، اعم از آنهایی که قبلا در اینجا تحصیل کرده اند و آنهایی که به تازگی می خواهند شروع به آموختن زبان کنند امتحان به عمل آید یا مدرک قبلی آنها درخواست شود – چون این اطلاعات در جایی ذخیره نمی شد و اگر هم ذخیره می شد دسترسی به آن دشوار بود.

بعد از اطلاع از پایه تحصیلی ، ارتباط زبان آموزان به کلاسهای مربوطه (کلاسهای در سطح خودشان) به صورت دستی انجام می شود که این کار علاوه بر وقت گیر بودن ، اشتباهاتی را نیز در پی دارد.

نیازها:

1: دسترسی سریع به اطلاعات زبان آموزان که شامل اطلاعات مربوط به شهریه و پایه تحصیلی (ترم چندم) و شماره تلفن آنها برای کارهای ضروری

2: ارجاع زبان آموزان به مقطع مربوطه به طور اتوماتیک

روش کار آموزشگاه:

زبان آموزان ابتدا به آموزشگاه مراجعه کرده و فرم ثبت نام را دریافت می کنند و در صورت داشتن مدرک زبان ، با ارائه آن و پرداخت تمام یا قسمتی از شهریه ثبت نام خود را تکمیل می کنند – سپس مدیریت آموزشگاه با بررسی پایه تحصیلی زبان آموزان آنها را به کلاس مربوطه ارجاع می دهد.

امکان سنجی:

تا اینجا مشکلات و نیازها مشخص شد و با بررسی های صورت گرفته ، آموزشگاه توان پرداخت هزینه زیادی را برای اجرای پروژه (سیستم مکانیزه) و خرید سخت افزار ندارد بنابراین باید سیستم را با حداقل امکانات پیاده سازی کنیم.

در انجا زبان برنامه نویسی پاسکال و سیستم عامل ویندوز 98 و توپولوژی شبکه خطی انتخاب شده است (یک کامپیوتر در اختیار مدیریت و یکی هم در اختیار حسابداری)

شبه دستورالعملها

read H

read S

multiply S,H

hoghoogh ra be pardazeye (hesabdariye 4) befrest

hoghogh = H

saate kar = S

cheke hoghoogh = X

دیاگرام متن

دیاگرام گردش مستندات

دیاگرام گردش مستندات

دیاگرام گردش داده ها

دیاگرام گردش داده ها

DFD سطح دو

DFD 2

منبع

Advertisements

, , , , , , , ,

۱ دیدگاه

جزورات درسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی نرم افزار۱ (جزوه) حسن علی اکبرپور دانلود

مهندسی نرم افزار۱ (جزوه) سعید پارسا -دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار آنالیز کارخانه کفش دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار کتاب فروشی الکترونیکی دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتخاب واحد دانلود

آر.یو.پی(کتاب) محمد بدری دانلود

آر.یو.پی(جزوه) علیپور دانلود

خود آموز UML در شش روز(کتاب) دانلود

آموزش UML (جزوه) دانلود

آموزش رشنال رز(جزوه) دانلود

تحلیل و طراحی شی گرا با استفاده از UML رحیمی نیاءدانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول طراحی کامپایلرها، باقری نیاء دانلود

اصول طراحی کامپایلرها، جابری پور دانلود

اصول طراحی کامپایلرها، پارسا دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول طراحی پایگاه داده ها(جزوه) ،باقری نیاء دانلود

اصول طراحی پایگاه داده ها(جزوه)، معصومی دانلود

اصول طراحی پایگاه داده ها(کتاب)، آیت-فراهی دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظریه زبانها و ماشین ها(جزوه)، علامی دانلود

طراحی و پیاده سازی زبان ها(جزوه)، امام قلیزادهدانلود

ساختمان داده ها(جزوه)، قدسی دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم های عامل(جزوه)، باقری نیاء دانلود

سیستم های توزیع شده(جزوه) ،باقری نیاء دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طراحی الگوریتم(کتاب)، نوراله دانلود

طراحی الگوریتم(کتاب)، CORMEN دانلود

هوش مصنوعی(کتاب)، عسگرزاده دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختمان داده ها(کتاب)، تنها-آیت دانلود

شبکه های کامیوتری(کتاب) ،کریم زادگان دانلود

نظریه محاسبات(کتاب)، عسگرزاده دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه کارنامه ارشد و … دانلود

نمونه سئولات پردازش تکاملی(Evolutionary Computing)دانلود

سورس کد یک پروژه گرافیکی به زبان#Cدانلود

اسلاید های آموزشی جناب دکتر ناصر رضوی

پردازش تکاملی(اسلاید) ،رضوی دانلود

ساختمان گسسته(اسلاید) ،رضوی دانلود

طراحی الگوریتم(اسلاید) ،رضوی دانلود

ساختمان داده ها(اسلاید) ،رضوی دانلود

هوش مصنوعی(اسلاید) ،رضوی دانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱ دیدگاه

نمونه سوالات امتحانی درس نظریه زبان ها و ماشین ها

نمونه سولات درادامه مطلب

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

, , , ,

بیان دیدگاه

دانلود پاورپینت های درس نظریه زبانها و ماشینها

Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation
PART I:  Finite Automata and Regular Languages
Lecture 1.  Introduction (ppt)
Lecture 2.  Deterministic Finite Automata (DFAs) (ppt)
Lecture 3.  Nondeterministic Finite Automata (NFAs) (ppt)
Lecture 4.  Patterns, regular expressions and Finite Automata (ppt)
Lecture 5.  Klenee algebras and regular expressions (skipped)
Lecture 6.  Homomorphisms(ppt)
Lecture 7.  Limitations of Finiter Automata(ppt)
Lecture 8.  DFA state minimization (ppt)
Lecture 10 The Myhill-Nerode Theorem(ppt)


PART II: Pushdown Automata and Context-Free Langugaes
Context-Free Grammars and Langugaes(ppt)
Linear Grammars and Normal Forms(ppt)
Pushdown Automata and CFGs(ppt)
Parse Trees and Parsing(ppt)
The Pumping lamma and properties of CFLs(ppt)


PART III: Turing machines and Effective Computability
Turing Machines and the Church-Turing thesis(ppt)
Other equivalent models of Turing machines (ppt)
Universal Turing machine and the Halting Problem (ppt)
Problem reduction and Other Undecidable Problems(ppt)

بیان دیدگاه