برنامه کامل مسابقات جام جهانی 2010 به وقت ایران

فدراسيون بين المللي فوتبال در آخرين شماره از نشريه فيفا، برنامه ي کامل رقابت هاي جام جهاني را اعلام کرد.

اين رقابتها از روز 21 خرداد با ديدار تيم هاي ملي آفريقاي جنوبي و مکزيک آغاز خواهد شد و يکشنبه شب 20 تير با انجام ديدار فينال به پايان مي رسد.

گروه A. آفريقاي جنوبي. مکزيک. اروگوئه. فرانسه

آفريقاي جنوبي – مکزيک ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 21 خرداد 89 ،ساعت 17:30 به وقت ايران (بازي افتتاحيه)

اروگوئه – فرانسه ؛ کيپ تاون، جمعه 21خرداد 89 ،ساعت 22 به وقت ايران

آفريقاي جنوبي – اروگوئه ؛ پرتوريا، چهارشنبه 26 خرداد 89 ، ساعت 22 به وقت ايران

فرانسه – مکزيک ؛ پولوکوانه ، پنج شنبه 27 خرداد 89 ، ساعت 15 به وقت ايران

مکزيک – اروگوئه ؛ روشتنبرگ، سه شنبه 1 تير 89 ، ساعت 17:30 به وقت ايران

فرانسه – آفريقاي جنوبي ؛ مانگوئانگ، سه شنبه 1 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه B. آرژانتين. نيجريه. کره جنوبي. يونان

آرژانتين – نيجريه ؛ ژوهانسبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

کره جنوبي – يونان ؛ بندر اليزابت، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

يونان – نيجريه ؛ مانگوئانگ، پنج شنبه 27 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

آرژانتين – کره جنوبي ؛ ژوهانسبورگ، پنج شنبه 27 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

نيجريه – کره جنوبي ؛ دوربان، سه شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

يونان – آرژانتين ؛ پولوکوانه، سه شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه C. انگليس. آمريکا. الجزاير. اسلوني

انگليس – آمريکا ؛ روشتنبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

الجزاير – اسلوني ؛ پولوکوانه، يک شنبه 23 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسلوني – آمريکا ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

انگلستان – الجزاير ؛ کيپ تاون، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

اسلوني – انگلستان ؛ بندر اليزابت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

آمريکا – الجزاير ؛ پرتوريا، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه D. آلمان. استراليا. صربستان. غنا

آلمان – استراليا ؛ دوربان، يک شنبه 23 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

صربستان – غنا ؛ پرتوريا، يک شنبه 23 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

آلمان – صربستان ؛ بندر اليزابت، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

غنا – استراليا ؛ روشتنبورگ، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

غنا – آلمان ؛ ژوهانسبورگ، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

استراليا – صربستان ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه E. هلند. دانمارک. ژاپن. کامرون

هلند – دانمارک ؛ ژوهانسبورگ، دو شنبه 24 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

ژاپن – کامرون ؛ مانگوئانگ ، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

هلند – ژاپن ؛ دوربان، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

کامرون – دانمارک ؛ پرتوريا، شنبه 29خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

دانمارک – ژاپن ؛ روشتنبرگ، پنج شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

کامرون – هلند ؛ کيپ تاون، پنج شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه F. ايتاليا. پاراگوئه. نيوزيلند. اسلواکي

ايتاليا – پاراگوئه ؛ کيپ تاون، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

نيوزيلند – اسلواکي ؛ روشتنبرگ، سه شنبه 25 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسلواکي – پاراگوئه ؛ مانگوائنگ، يک شنبه 30 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

ايتاليا – نيوزيلند ؛ نلسپروئيت، يک شنبه 30 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

اسلواکي – ايتاليا ؛ ژوهانسبورگ، پنج شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

پاراگوئه – نيوزيلند ؛ پولوکوانه، پنج شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه G. برزيل. کره شمالي. ساحل عاج. پرتغال

ساحل عاج – پرتغال ؛ بندر اليزابت، سه شنبه 25 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

برزيل – کره شمالي ؛ ژوهانسبورگ، سه شنبه 25 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

برزيل – ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، يک شنبه 30 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

پرتغال – کره شمالي ؛ کيپ تاون، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

پرتغال – برزيل ؛ دوربان، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

کره شمالي – ساحل عاج ؛ نلسپروئيت، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه H. اسپانيا. سوئيس. هندوراس. شيلي

هندوراس – شيلي ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسپانيا – سوئيس ؛ دوربان، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

شيلي – سوئيس؛ بندر اليزابت، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

اسپانيا – هندوراس ؛ ژوهانسبورگ، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

شيلي – اسپانيا ؛ پرتوريا، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

سوئيس – هندوراس؛ مانگوئانگ، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

**دور يک هشتم نهايي

1- تيم اول گروه A-تيم دوم گروه B، بندر اليزابت، شنبه 5 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

2- تيم اول گروه C –تيم دوم گروه D، روشتنبورگ ،شنبه 5 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

3- تيم اول گروه D-تيم دوم گروه C، مانگوئانگ، يکشنبه 6 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

4- تيم اول گروه B-تيم دوم گروه A، ژوهانسبورگ ، يکشنبه 6 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

5- تيم اول گروه E-تيم دوم گروه F، دوربان ،دوشنبه 7 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

6- تيم اول گروه G-تيم دوم گروه H، ژوهانسبورگ ،دوشنبه 7 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

7- تيم اول گروه F-تيم دوم گروه E،پرتوريا ،سه شنبه 8 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

8- تيم اول گروه H-تيم دوم گروه G،کيپ تاون ،سه شنبه 8 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

**دور يک چهارم نهايي

A- برنده بازي 5 –برنده بازي 6 ،بندر اليزابت-جمعه 11 تير 1389 ، ساعت 17:30 به وقت ايران

B- برنده بازي 1 –برنده بازي 2 ،ژوهانسبورگ ،جمعه 11 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

C- برنده بازي 3-برنده بازي 4 ،کيپ تاون،شنبه 12 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

D- برنده بازي 7-برنده بازي 8 ، ژوهانسبورگ،شنبه 12 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

**دور نيمه نهايي

برنده بازي A و B،کيپ تاون ،سه شنبه 15 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

برنده بازي C و D،دوربان ،چهار شنبه 16 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

ديدار رده بندي ، بندر اليزابت،شنبه 19 تير 1389 ،،ساعت 22 به وقت ايران

ديدار نهايي، ژوهانسبورگ ،يکشنبه 20 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

Advertisements

, , , , , ,

  1. بیان دیدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: