اولین نرم افزار برنامه نویسی به نام PERSiX در کشور تولید شد که تحول مهمی در دنیای نرم افزار به شمار می رود.
به گزارش خبرنگار جام جم ؛ کسری نوایی ، مدیر عامل شرکت تولید کننده در رابطه با این طرح اظهار کرد: PERSiX یک محیط برنامه نویسی است که شامل ایده ها، ابزارها و روشهای نوینی برای تولید نرم افزارهای مختلف است.
امکانات نوین این محیط برنامه نویسی ، بویژه در تولید نرم افزارهای مبتنی بر پایگاه های داده ، توتال سیستم ها و سیستم های ERP موثر خواهد بود.
در واقع PERSiX اولین نرم افزار زیرساختی ایرانی و از نوع محیطهای برنامه نویسی به شمار می رود، چرا که متاسفانه فعالیت های نرم افزاری در کشور ما (و البته در بسیاری از کشورهای دیگر جهان) به تولید نرم افزارهای کاربردی ، با سفارش کارفرما محدود بوده است.

منبع: jamejamonline.ir